เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
10 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริมนม ยู.เอช.ที. จำนวน ๔ โรงเรียน โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อหนังสือเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี จำนวน ๕๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการศึกษา หนังสือเรียน จำนวน ๙ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำป้ายอะคริลิค ขนาดกว้าง ๐.๓๒ ม.x ๒.๔๔ ม. จำนวน ๑ ป้าย (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจัดทำอาหารกลางวันภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๒,๔,๗-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจัดทำอาหารกลางวันภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๒,๔,๗-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อทรายกรองน้ำ จำนวน ๔ รายการ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ทรายกรองน้ำ จำนวน ๔ รายการ (กิจการประปา)
27 พ.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ทรายกรองน้ำ จำนวน ๔ รายการ (กิจการประปา)
21 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริมนม ยู.เอช.ที. ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี (๑๗ พ.ค. ๖๔-๑๑ มิ.ย. ๖๔) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกเฉพาะกิจ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๘๑๔ สุพรรณบุรี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ แบบติดฝาผนัง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-62-0023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest