เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
15 ม.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ธ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เดือน มกราคม ๒๕๖๒ (รร.อนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี)
25 ธ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้รับ-ส่ง เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ธ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ เดือน มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๔ โรงเรียน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อมาตรน้ำ ขนาด ๑/๒ นิ้ว (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ธ.ค. 2561 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมรถแบ็คโฮเล็ก หมายเลขทะเบียน ตค ๖๕๓๙ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ย. 2561 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ (รร.อนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเวที เต็นท์ และผูกผ้าบริเวณเต็นท์ ตามโครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำสถานที่พิธีเปิด จัดทำสถานที่สำหรับลอยกระทง ตามโครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเครื่องไฟ ไฟฟ้าส่องสว่าง เครื่องปั่นไฟ เครื่องขยายเสียง โครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อปั๊มซัมเมิส ขนาด ๒ แรง (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน ๔๐ ตัว (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมถนนโดยการลงดินลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อมขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ เริ่มจากบริเวณสะพานปูนบ้านนายโกมิน กลิ่นแค หมู่ที่ ๔ ถึงเช็คบ้านนายสนม บุญเรือง หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมถนนโดยการลงดินลูกรังปรับเกลี่ยพร้อมขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ เริ่มจากสะพานเหล็กบ้านนางสุมาลี มีศิลป์ ถึงถนนเลียบคันคลอง ร4ซสพ.3(ลำรางหนองซับซ้อน) หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย เริ่มจากบ้านนางชนิด ศรีเอี่ยม ถึงบริเวณบ้านพักชลประทาน หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest