เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ชื่อ
นายประเสริฐ สิงห์ไชย
ตำแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
ชื่อ
นายนิรุตต์ แสงสว่าง
ตำแหน่ง
กำนันตำบลทุ่งคลี
ชื่อ
นายประยุทธ ชิตยวงษ์
ตำแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
ชื่อ
นางฐิติพร ทัพพันธ์ลักษณ์
ตำแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
ชื่อ
นายไพฑูรย์ เสียงแจ่ม
ตำแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
Share on Line
Share on Pinterest