ชื่อ
: นายสมศักดิ์ เพ็ชรักษ์
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2