ชื่อ
: นายซ้อน แย้มบู่
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2