ชื่อ
: นายเสี่ยง สดคมขำ
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1