ชื่อ
: นายธนากร รุ่งกำจัด
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1