ชื่อ
: นายแสวง สุวรรณ
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1