ชื่อ
: นายนิกร มีมินทร์
ตำแหน่ง
: ปฏิบัติงานพนักงานประจำรถขยะมูลฝอย