ชื่อ
: ว่าง
ตำแหน่ง
: นายช่างโยธา
(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)