ชื่อ
: นายไพฑูรย์ กลิ่นน้ำหอม
ตำแหน่ง
: ปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง