ชื่อ
: ว่าง
ตำแหน่ง
: นักทรัพยากรบุคคล
(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)