เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นายนิรุตต์ แสงสว่าง
กำนันตำบลทุ่งคลี
thumbs
นายพีรพงษ์ ธัญญเจริญ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
thumbs
นายวิเชตุ พิงสำนัก
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
thumbs
นายอำนาจ ใจดี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
thumbs
นายไพฑูรย์ เสียงแจ่ม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
thumbs
นางฐิติพร ทัพพันธ์ลักษณ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
thumbs
นายประยุทธ ชิตยวงษ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
thumbs
นายประเสริฐ สิงห์ไชย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
Share on Line
Share on Pinterest