เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย ตามสภาพพื้นที่ เส้นทางเรียบคลอง ชป.1ข.1ข.(ฝั่งทิศตะวันตก) ในพื้นที่หมู่ที่ 4,8 ตำบลทุ่งคลี

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Share on Line
Share on Pinterest