เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกดินเลนโคลนที่ตื้นเขินและวัชพืชคลองส่งน้ำ ชป.1ข.1ข.1ข.

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Share on Line
Share on Pinterest