เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านกร่างสามยอด จำนวน 2 เส้นทาง

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Share on Line
Share on Pinterest