เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งคลี

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Share on Line
Share on Pinterest