เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกวัชพืชกีดขวางทางน้ำและส่วนที่ตื้นเขิน ตามสภาพความเดือดร้อนของเกษตรกร คูคลอง ส่ง-ระบายน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 6 สายทางน้ำ ในพื้ที่หมู่ที่ 3,5 และหมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งคลี

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Share on Line
Share on Pinterest