เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างขุดลอกวัชพืชกีดขวางทางน้ำและส่วนที่ตื้นเขินคลอง ชป.1ข.1ข.1ข.(หนองแห้ว) ตามสภาพความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่กสิกรรม หมู่ที่ 7,4,6 ตำบลทุ่งคลี

1.ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

Share on Line
Share on Pinterest