เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างขุดลอกวัชพืชกีดขวางทางน้ำและส่วนที่ตื้นเขินคลอง ร4ซ.สุพรรณ3 ตามสภาพความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่กสิกรรม หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งคลี

1.ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

Share on Line
Share on Pinterest