เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพความเดือดร้อนของราษฎร คันคลอง ชป.1ข.1ข.1ข.(ฝั่งบ้านนายฉลอง ศรีเอี่ยม) ในพื้นที่หมู่ที่ 7, 4 ตำบลทุ่งคลี

1.ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

Share on Line
Share on Pinterest