เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบูรณะปรับเปลี่ยนวางท่อประปาหมู่บ้านก้นวุ้ง (วัดวุ้งสุทธาวาส) หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งคลี

1.ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

Share on Line
Share on Pinterest