เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพความเดือดร้อนของราษฎรจำนวน 2 เส้นทาง ในพื้นที่หมู่ที่ 1, 3 และ 5 ตำบลทุ่งคลี

1.ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

Share on Line
Share on Pinterest