เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนสารกรองนํ้าคาร์บอน เรซิ่น ไส้กรองนํ้า ๒๐ นิ้ว PP คาร์บอน เรซิ่น ไส้กรองเมมเบรน, ก๊อกนํ้า จำนวน ๑ รายการ (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนสารกรองนํ้าคาร์บอน เรซิ่น ไส้กรองนํ้า ๒๐ นิ้ว PP คาร์บอน เรซิ่น ไส้กรองเมมเบรน, ก๊อกนํ้า จำนวน ๑ รายการ (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest