เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการหล่อเทียนพรรษาและประดับตกแต่ง ตามโครงการจัด กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการหล่อเทียนพรรษาและประดับตกแต่ง ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest