เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest