เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest