เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์เด็กก่อนวัยเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล ทุ่งคลี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์เด็กก่อนวัยเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest