เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถยนต์ตู้รับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี ตั้งแต่หมู่ที่ ๑-๘ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถยนต์ตู้รับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี ตั้งแต่หมู่ที่ ๑-๘ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest