เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest