เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามสภาพความเดือดร้อนของราษฎร หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งคลี

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Share on Line
Share on Pinterest