เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกวัชพืชกีดขวางทางน้ำและส่วนที่ตื้นเขินคลองทิ้งน้ำเพื่อการเกษตร ตามสภาพความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งคลี

1.ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

Share on Line
Share on Pinterest