เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการบูรณะปรับเสริมขยายท่อระบายน้ำ พร้อมลงลูกรังปรับเกลี่ยตามสภาพความเดือดร้อนของราษฎร หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งคลี

1.ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

Share on Line
Share on Pinterest