เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย ตามสภาพความเดือดร้อนของราษฎร เส้นทางบึงสัมพันธ์ หมู่ที่ 1,3 และหมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งคลี

1.ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

Share on Line
Share on Pinterest