เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรังบดทับตามสภาพความเดือดร้อนของราษฎร หมู่ที่ 2 , 4 ตำบลทุ่งคลี

1.ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

Share on Line
Share on Pinterest