เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย ตามสภาพความเดือดร้อนของราษฎร จำนวน 8 เส้นทาง ภายในพื้นที่ หมู่ที่ 2 , 4 , 6 , 7 และหมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งคลี

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Share on Line
Share on Pinterest