เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยหมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งคลี

1.ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

Share on Line
Share on Pinterest