เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง(โครงการปรับปรุงระบบท่อน้ำประปา ภายในหมู่ ๗ บ้านก้นวุ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง(โครงการปรับปรุงระบบท่อน้ำประปา ภายในหมู่ ๗ บ้านก้นวุ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest