เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest