เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรังกลบหลุมบ่อตามสภาพพื้นที่หมู่ที่ 4,7 ตำบลทุ่งคลี

1.ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรังกลบหลุมบ่อตามสภาพพื้นที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งคลี

Share on Line
Share on Pinterest