เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรังกลบหลุมบ่อปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่หมู่ที่ 2,4,7 ตำบลทุ่งคลี

Share on Line
Share on Pinterest