เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ดซื้อวัสดุอื่นๆ (กิจการประปา) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ดซื้อวัสดุอื่นๆ (กิจการประปา) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest