เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งคลี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.66-019 หมู่ที่ 5 บ้านกุ่มโคก ตำบลทุ่งคลี (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)

1.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.66-019 หมู่ที่ 5 บ้านกุ่มโคก ตำบลทุ่งคลี

2.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.66-019 หมู่ที่ 5 บ้านกุ่มโคก ตำบลทุ่งคลี

Share on Line
Share on Pinterest