เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุกพร้อมบดอัดถนนเลียบคันคลองชลประทาน คลอง ชป.1ข.1ข. หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งคลี

1.ประมาณราคา แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5

2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

3.แบบแปลนโครงการ

Share on Line
Share on Pinterest