เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ราคากลางโครงซ่อมแซมโดยการลงลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย ตามสภาพความเดือดร้อนของราษฏำร จำนวน ๕ เส้นทาง ในพื้นที่หมู่ที่ ๒,๔,๗ และ ๘ ตำบลทุ่งคลี

ราคากลางโครงซ่อมแซมโดยการลงลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย ตามสภาพความเดือดร้อนของราษฏำร จำนวน ๕ เส้นทาง ในพื้นที่หมู่ที่ ๒,๔,๗ และ ๘ ตำบลทุ่งคลี

Share on Line
Share on Pinterest