เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ราคากลางโครงการบูรณะปรับเปลี่ยนวางท่อประปาหมู่บ้านคูเมือง (อนามัย) หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งคลี (กิจการประปา)

ราคากลางโครงการบูรณะปรับเปลี่ยนวางท่อประปาหมู่บ้านคูเมือง (อนามัย) หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งคลี (กิจการประปา)

Share on Line
Share on Pinterest