เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแล็คซีน เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแล็คซีน เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest