เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ปรับเปลี่ยนโถห้องน้ำโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี (รร.อนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ปรับเปลี่ยนโถห้องน้ำโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี (รร.อนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest