เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอ่ราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ที่ใช้ในการซ่อมแซมระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอ่ราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ที่ใช้ในการซ่อมแซมระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest