เทศบาลตำบลทุ่งคลี เทศบาลตำบลทุ่งคลี Thungkhli Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ที่ใช้ในการซ่อมแซมรถประปาเทศบาลตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ที่ใช้ในการซ่อมแซมรถประปาเทศบาลตำบลทุ่งคลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest